Wystawienie rachunku

Dokument Najmu

Na Dokumencie Najmu wskazana jest dokładna informacja o cenie najmu. Często Dokument Najmu, czy potwierdzenie rezerwacji jest wystarczającym dokumentem dla księgowości. Jeżeli jednak niezbędne jest wystawienie dodatkowego dokumentu, wystarczy się z nami skontaktować.

Rachunek a faktura VAT

Umowę Najmu zawierają Państwo w centralą firmy - NOVASOL A/S w Danii. Usługi świadczone przez naszą firmę nie podlegają opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie nasza firma nie jest uprawniona do wystawienia faktury VAT. Możemy jednak wystawić rachunek uproszczony, który jest dokumentem księgowym i jest uznawany w zakładach pracy. 

Gdzie wysłać prośbę o rachunek

Rachunek wystawiamy na mailową prośbę Klienta (osoby rezerwującej). Klient powinien w tym celu wysłać do nas maila na adres novasol@novasol.pl z tego samego adresu mailowego, który został podany podczas procesu rezerwacyjnego. Prośbę o rachunek może wyrazić jedynie osoba rezerwująca obiekt wakacyjny (Klient). 

Kto może zwrócić się z prośbą o wystawienie rachunku?

Umowa najmu zawarta jest tylko z jedną osobą - najmującym obiekt wakacyjny (Klient). Jedynie Klient uprawniony jest do otrzymania rachunku. Rachunek może być wystawiony jedynie na dane Klienta. 

Treść rachunku

  • Rachunek zawsze opiewa na cała cenę najmu
  • Standardowo w treści rachunku podany jest nr rezerwacji, nr obiektu wakacyjnego, termin pobytu oraz cena najmu. W przypadku specjalnych życzeń dotyczących treści rachunku, prosimy ująć je w wiadomości mailowej. UWAGA: w treści rachunku nie możemy ująć słowa "wczasy", "wyżywienie", "dojazd", wycieczka", "pobyt zorganizowany" itp. gdyż nie leży to w zakresie działalności naszej firmy. 

Rachunek na inną osobę niż rezerwująca

W związku z charakterem umowy, jaką zawieramy z osobą najmującą obiekt (Klientem), możliwe jest wystawienie rachunku na dane jedynie tej osoby. Oczywiście, w treści rachunku możemy wymienić inne osoby współpodróżujące (imię, nazwisko, adres itd.) na wyraźną pisemną prośbę Klienta. Nie mamy możliwości rozdzielenia kosztów na poszczególne osoby wymienione w rachunku. Uzasadnione jest to tym, że wyłączną odpowiedzialność za płatność wobec NOVASOL ponosi osoba rezerwująca. Rachunek zawsze opiewa na pełną kwotę najmu. Do jednej rezerwacji może być wystawiony jeden rachunek - nie ma możliwości rozdzielenia rachunku np. na dwie rodziny.

Rachunek na koszty zależne od zużycie

W niektórych obiektach wakacyjnych (głównie w Danii), koszty zależna od zużycia rozliczane są po zakończeniu pobytu. Ok. 3 tygodnie po  powrocie, otrzymają Państwo drogą mailową rozliczenie tych kosztów. Jeżeli dokument ten nie będzie dla Państwa wystarczający, możemy wystawić standardowy rachunek na te koszty. W tym przypadku obowiązują te same zasady , co w przypadku rachunków za najem. 

Kiedy można otrzymać rachunek

Rachunek może zostać wystawiony jeszcze przed pobytem lub po pobycie. Warunkiem jest uiszczenie 100% należności. Po otrzymaniu pisemnej prośby o wystawienie rachunku, polski oddział firmy NOVASOL przygotowuje treść rachunku. Następnie jest on wystawiany przez podmiot uprawniony do inkasa płatności naszych Klientów, czyli przez kięgowość w Hamburgu. Rachunek otrzymają Państwo drogą mailową w wiadomości zwrotnej w ciągu ok. 5 dni roboczych

Podpis i pieczątka

Rachunki standardowo wystawiane są w formie elektronicznej. Jeżeli jednak Państwa pracodawca wymaga przedłożenia rachunku z podpisem i pieczątką, prosimy wyrazić tę potrzebę w wiadomości mailowej. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, specjalnych potrzeb dotyczących rachunku, pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godiznach 09:00 - 17:00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 91 883 48 00 lub mailowego na adres novasol@novasol.pl

Zobacz nasze domy wakacyjne w 19 krajach