Informacja o polityce prywatności

Data: Maj 2024 r

Kluczowe zmiany: Wyjaśniliśmy bardziej precyzyjnie, jakie rodzaje danych wykorzystujemy do każdego celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe i kto jest administratorem danych. 

Goście – jeśli dokonali Państwo rezerwacji, zapytania lub odwiedzili naszą stronę internetową

1. Informacje o niniejszej polityce prywatności i kim jesteśmy

Niniejsza informacja o polityce prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób grupa firm Awaze, której szczegółowe informacje można znaleźć tutaj https://www.awaze.com/ przetwarza Państwa dane osobowe podczas dokonywania rezerwacji lub zapytania o rezerwację za naszym pośrednictwem, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, kontaktowania się z nami lub korzystania z naszych usług, w tym naszego połączenia WiFi. Administratorem jest:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd, w przypadku dokonywania lub zwracania się z zapytaniem o dokonanie rezerwacji obiektu wakacyjnego w Wielkiej Brytanii, odwiedzania naszych stron internetowych w Wielkiej Brytanii lub korzystania z naszych usług w Wielkiej Brytanii. Kontakt z firmą Awaze Vacation Rentals Ltd w sprawach związanych z ochroną danych jest możliwy wysyłając e-mail na adres datachanges@awaze.co.uk
 • Awaze A/S, w przypadku dokonywania lub zwracania się z zapytaniem o dokonanie rezerwacji obiektu wakacyjnego w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), odwiedzania naszych europejskich (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) stron internetowych lub korzystania z naszych usług na terenie Europy (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Z firmą Awaze A/S można kontaktować się w kwestiach związanych z ochroną danych, wysyłając e-mail na adres datainformation@awaze.com
 • Fincallorca GmbH w przypadku dokonania lub zapytania o dokonanie rezerwacji nieruchomości wakacyjnej w Europie oznaczonej jako „dom wakacyjny Fincallorca”, odwiedzenia strony internetowej Fincallorca lub skorzystania z jej usług. Z firmą Fincallorca GmbH można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datainformation@awaze.com

Na bieżąco przeglądamy naszą informację o polityce prywatności i będziemy umieszczać wszelkie aktualizacje na naszej stronie internetowej. Skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o wszelkich istotnych zmianach.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i może to obejmować:

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail i adres domowy), identyfikator klienta oraz nazwa użytkownika i hasło
 • Szczegóły płatności, takie jak płatności dokonane do i od Państwa oraz częściowe dane karty płatniczej lub numer IBAN
 • Szczegóły rezerwacji, takie jak obiekty i usługi zarezerwowane za naszym pośrednictwem, numery referencyjne rezerwacji i daty podróży
 • Dane identyfikacyjne, takie jak dane paszportowe lub numer identyfikacyjny, jeśli jest to wymagane do dokonania rezerwacji, na przykład jeśli zarezerwowali  Państwo obiekt w miejscu, w którym musimy zbierać te informacje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi turystyki
 • Historia kontaktów, na przykład e-maile, listy, czaty na żywo, nagrania rozmów i wiadomości w mediach społecznościowych do i od Państwa
 • Szczegóły korzystania, takie jak adres IP, typ urządzenia, sposób korzystania lub interakcji z naszą witryną, wiadomości e-mail, treści lub reklamy (np. odwiedzane strony, kliknięte łącza i przeglądane właściwości). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie (link można znaleźć na dole tej strony).

Zazwyczaj nie zbieramy szczególnych kategorii danych osobowych, ale czasami może to być wymagane do świadczenia naszych usług, na przykład gdy przekazują nam Państwo informacje dotyczące zdrowia, w tym wszelkich trudności z mobilnością, abyśmy byli w stanie sprostać Państwa wymaganiom. Może to być również konieczne do celów ubezpieczeniowych lub prawnych, na przykład w przypadku wypadku w obiekcie, który zarezerwowali Państwo za naszym pośrednictwem, a dane medyczne są wymagane jako część roszczenia.

Podanie niektórych danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym i jeśli ich Państwo nie podadzą, możemy nie być w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z Państwem i w związku z tym możemy anulować Państwa rezerwację. W takim przypadku poinformujemy Państwa i nie będziemy ponosić wobec Państwa odpowiedzialności.

Dane osobowe bezpośrednio zbieramy zasadniczo od Państwa, ale Państwa dane możemy również otrzymywać od osób trzecich. Na przykład:

 • Jeśli dokonują Państwo rezerwacji za pośrednictwem jednego z naszych partnerów rezerwacyjnych
 • Inni goście w Państwa imieniu
 • Jeśli wezmą Państwo udział w konkursie odnoszącym się do nas za pośrednictwem strony trzeciej
 • Publicznie dostępnych źródeł

Jeśli podczas dokonywania rezerwacji podadzą Państwo informacje o innych osobach, niniejsza informacja o ochronie prywatności będzie mieć zastosowanie do wszystkich podanych przez Państwa danych osobowych na ich temat i powinni Państwo zwrócić ich uwagę na niniejszą informację o ochronie prywatności.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do dowolnego z celów wyjaśnionych poniżej, w zależności od sposobu interakcji z nami.

Cel przetwarzania

Wykorzystane dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Umożliwienie nam ukończenia rezerwacji lub związanych z nią przygotowań do podróży i zarządzania nimi, w tym przyjmowania płatności i zwrotu kosztów

Dane osobowe, dane dotyczące płatności, dane identyfikacyjne

Umowa

Zgoda

Zarządzanie swoim kontem online u nas

Dane osobowe

Zgoda

Uzasadniony interes w zapewnieniu dobrej obsługi klienta

Prowadzenie ewidencji wszelkich transakcji finansowych z Państwem

Szczegóły płatności

Obowiązek wynikający z prawa

Zaproszenie Państwa do pozostawienia opinii o naszych usługach

Dane osobowe, szczegóły rezerwacji

Uzasadniony interes w zrozumieniu postrzegania naszej działalności i ulepszaniu naszych usług

Wysyłanie wiadomości serwisowych, w tym aktualizacji rezerwacji i zmian w naszych warunkach

Dane osobowe

Umowa

Uzasadniony interes w informowaniu naszych klientów na bieżąco

Zarządzanie Państwa udziałem we wszelkich promocjach, ofertach lub konkursach, w których zdecydują się Państwo uczestniczyć

Dane osobowe

Zgoda

Aby umożliwić użytkownikowi komunikację z właścicielem zarezerwowanej nieruchomości, możemy udostępnić jego dane kontaktowe. Alternatywnie, możemy zamaskować dane kontaktowe użytkownika i kierować do niego komunikację za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji. Możemy analizować tę komunikację w celu zbadania potencjalnych naruszeń naszych warunków, oszustw lub kwestii bezpieczeństwa oraz w celu rozwoju produktu. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia lub zablokowania dostarczania wiadomości, które naszym zdaniem mogą naruszać nasze warunki, zawierać złośliwe treści lub spam albo stanowić zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.

Historia kontaktów

Uzasadniony interes polegający na umożliwieniu komunikacji między gośćmi a właściciele, zapewnieniu, że komunikacja ta jest bezpieczna i zgodna z prawem i naszymi warunkami oraz usprawnieniu naszej działalności

Podanie szczegółów lub informacji, o które Państwo prosili

Dane osobowe

Zgoda

Zapewnianie i ulepszanie naszej obsługi klienta i wsparcia, w tym kontroli jakości i szkoleń

Dane osobowe, szczegóły rezerwacji, historia kontaktów

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług, szkoleniu personelu, prowadzeniu dokumentacji i rozwiązywaniu problemów

Aby spersonalizować nasze usługi, na przykład tam, gdzie jest to dozwolone, możemy Państwa identyfikować, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby umożliwić nam zapamiętanie Państwa preferencji i poprzednich działań, np. oglądanych obiektów na naszej stronie internetowej.

Szczegóły korzystania

Zgoda

Uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jak najlepszej jakości przeglądania

Monitorowanie naszej strony internetowej, w tym jej wydajności i bezpieczeństwa oraz, tam gdzie jest to dozwolone, analizowanie zachowania osób odwiedzających naszą stronę internetową, aby umożliwić nam ochronę i ulepszanie naszej strony internetowej.

Szczegóły korzystania

Zgoda

Uzasadniony interes w utrzymaniu integralności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz zapewnianiu najlepszych wrażeń podczas przeglądania

Prowadzenie działań marketingowych. Oprócz wysyłania naszego newslettera  wykorzystujemy również dane dotyczące rezerwacji i użytkowania do wysyłania spersonalizowanych reklam i wyświetlania ich na stronach internetowych i w mediach społecznościowych użytkownikowi lub podobnym odbiorcom. W ramach tego udostępniamy zaszyfrowane informacje zewnętrznym partnerom reklamowym, takim jak Facebook i Google. Możemy również wykorzystywać publicznie dostępne informacje, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i ulepszyć nasz marketing.

Dane osobowe, szczegóły rezerwacji, Szczegóły korzystania

Zgoda

Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, które z naszych usług mogą Państwa interesować, i na poinformowaniu Państwa o nich

Udostępnianie Państwa danych kontaktowych stronie trzeciej w celu zapewnienia Państwu pomocy w nagłych wypadkach w razie sytuacji kryzysowej w podróży lub w razie innego nieprzewidzianego zdarzenia związanego z podróżą.

Dane osobowe

Uzasadniony interes w ochronie naszej działalności i klientów

Analiza i ulepszanie produktów. Obejmuje to testowanie, rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, analizę danych, statystyki, ulepszanie naszej strony internetowej i komunikacji oraz opracowywanie nowych produktów i usług. W miarę możliwości wykorzystujemy w tym celu dane anonimowe, ale czasami może zaistnieć potrzeba wykorzystania danych osobowych, np. jeśli mają Państwo problem techniczny z naszą witryną, być może będziemy musieli wykorzystać informacje o Państwa urządzeniu.

Wszystkie dane

Uzasadniony interes polegający na ocenie naszego zakresu usług i doskonaleniu naszej działalności

W celach prawnych. Obejmuje to rozpatrywanie roszczeń prawnych, zapewnianie zgodności z naszymi warunkami rezerwacji i innymi umowami, przestrzeganie zaleceń rządowych, wymogów regulacyjnych i zobowiązań prawnych oraz wykrywanie przestępstw, zapobieganie im oraz ich zgłaszanie.

Wszystkie dane

Obowiązek wynikający z prawa

Uzasadniony interes w ochronie naszej działalności i wspieraniu organów ścigania i organów rządowych

 

Jeśli do któregokolwiek z powyższych celów wymagane są szczególne kategorie danych osobowych, używamy ich, jeśli mamy Państwa wyraźną zgodę, gdy upublicznili Państwo te informacje lub w związku z roszczeniami prawnymi.

 

3. Udostępnianie danych w ramach grupy Awaze

Jesteśmy częścią grupy firm Awaze (które wyszczególniono na stronie www.awaze.com) i czasami korzystamy ze wspólnej technologii i możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym firmom z grupy Awaze, ich pracownikom, wykonawcom i usługodawcy. Nie ma to wpływu na cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe i obejmuje to:

 • zarządzanie Państwa rezerwacją,
 • zapewnienie obsługi klienta,
 • wykrywanie i zgłaszanie przestępstw oraz zapobieganie im,
 • monitorowanie naszej strony internetowej oraz
 • działania marketingowe tam, gdzie jest to dozwolone.

Udostępniamy również zanonimizowane dane do celów analitycznych i ulepszania produktów. Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w świadczeniu dobrych usług, ulepszaniu naszych usług i ochronie naszej działalności, aby udostępniać je w ramach grupy Awaze. Spółki należące do grupy działają jako nasz podmiot przetwarzający lub współadministrator, a my posiadamy wewnątrzgrupową umowę o udostępnianiu danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Udostępnianie danych poza grupą Awaze

Aby skutecznie świadczyć nasze usługi i prowadzić naszą działalność, Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • właściciele lub agenci zarezerwowanego przez Państwa obiektu, w tym w razie potrzeby ich usługodawcom, takim jak osoby sprzątające i przechowujące klucze (może to obejmować Państwa numer telefonu, adres e-mail i adres domowy, jeśli jest to konieczne w związku z rezerwacją; może to również obejmować dane identyfikacyjne, jeśli jest to wymagane do celów prawnych, takich jak przepisy dotyczące podatku turystycznego)
 • dostawcy usług, działający jako podmioty przetwarzające, którzy świadczą usługi informatyczne, administrowanie systemem, hosting i wsparcie witryn internetowych, marketing, wsparcie klienta, czyszczenie i konserwację oraz usługi oceny klientów
 • profesjonalni doradcy, w tym bankierzy, prawnicy, audytorzy, księgowi i ubezpieczyciele, którzy świadczą nam usługi
 • zewnętrzni partnerzy reklamowi
 • nasi preferowani ubezpieczyciele (w przypadku zakupu oferowanej przez nas polisy ubezpieczeniowej)
 • firmy obsługujące karty kredytowe/debetowe
 • dostawcy usług płatniczych
 • agencje rządowe, organy regulacyjne i inne organy władzy
 • strony trzecie, z którymi możemy być zmuszeni współpracować w celu świadczenia usług lub realizacji planów podróży w Państwa imieniu, na przykład kurorty, parki wakacyjne, firmy zarządzające, stowarzyszenia właścicieli lub wypożyczalnie samochodów
 • zewnętrzne platformy rezerwacyjne lub dystrybucyjne, biura podróży i partnerzy rezerwujący
 • strony trzecie, na rzecz których możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszych aktywów lub działalności, oraz firmy, które nabywamy lub z którymi się łączymy
 • strony trzecie, z którymi upoważnili nas Państwo prowadzić rozmowy, w tym mediatorzy

Strony trzecie są zobowiązane do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli strona trzecia działa w naszym imieniu, nie pozwalamy jej wykorzystywać Państwa informacji do własnych celów i upewniamy się, że stosuje ona odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa informacji.

 

5. Przelewy międzynarodowe

Jesteśmy firmą globalną i korzystamy z usług dostawców zlokalizowanych na całym świecie. Oznacza to, że czasami musimy przekazywać Państwa dane osobowe poza obszar Wielkiej Brytanii i UE. Postępujemy tak tylko w przypadku, gdy jesteśmy przekonani, że istnieją odpowiednie środki ochrony Państwa danych osobowych w sposób zgodny z brytyjskimi i unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i szanujemy je. Zapewnimy wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony; lub
 • zatwierdzone środki umowne oraz, w razie potrzeby, środki uzupełniające.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego mechanizmu przekazania danych, prosimy o kontakt  z nami.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa dane będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne w zależności od ilości, charakteru i wrażliwości danych osobowych, potencjalnego ryzyka szkody wynikającej z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, celów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, wszelkie wymagania prawne lub regulacyjne oraz wszelkie odpowiednie standardy lub wytyczne branżowe. Jeśli Państwa dane nie są już potrzebne, są one w bezpieczny sposób usuwane lub anonimizowane, aby nie można ich było już z Państwem powiązać.

 

7. Państwa prawa

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo:

 • zażądać dostępu do kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat (powszechnie znany jako „żądanie dostępu podmiotu”).
 • zażądać skorygowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo zaktualizować swoje dane kontaktowe poprzez Moje konto.
 • zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali (powszechnie znanego jako „prawo do bycia zapomnianym”).
 • wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego lub, w pewnych okolicznościach, wykorzystywania ich do uzasadnionych interesów.
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, na przykład jeśli kwestionują dokładność informacji, które posiadamy na Państwa temat.
 • zażądać przeniesienia danych, dzięki czemu przekazujemy dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, albo bezpośrednio do Państwa lub do strony trzeciej.
 • cofnąć swoją zgodę jeśli korzystamy z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa informacji.

Korzystanie z Państwa praw nie podlega opłatom, chyba że Państwa żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne. W takim przypadku możemy pobrać od Państwa rozsądną opłatę lub odmówić realizacji żądania. Być może będziemy musieli poprosić Państwa o informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zidentyfikować informacje, do których się Państwo odwołują.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy skontaktować się z nami. Staramy się odpowiadać na prośby w ciągu jednego miesiąca, ale jeśli jest to dozwolone, możemy wydłużyć ten czas o dwa miesiące i powiadomimy Państwa o tym.

Mają Państwo również prawo zgłosić obawy dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, takiego jak Information Commissioner w Wielkiej Brytanii (https://ico.org.uk) lub Datatilsynet w Danii (https://www.datatilsynet.dk/), w dowolnym momencie, ale zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli omówić Państwa wątpliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściciele – jeśli Państwo wynajmują, zwracają się z zapytaniem o wynajem lub jeśli my kontaktujemy się z Państwem w sprawie wynajmu obiektu wakacyjnego za naszym pośrednictwem, odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub korzystają Państwo z naszej aplikacji

1. Informacje o niniejszej polityce prywatności i kim jesteśmy

Niniejsza informacja o polityce prywatności zawiera informacje o tym, jak grupa firm Awaze, której szczegóły można znaleźć na stronie https://www.awaze.com/, przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku wynajęcia, zapytania o wynajem lub naszego kontaktu z Państwem w sprawie wynajmu obiektu wakacyjnego, odwiedzenia naszej witryny internetowej lub korzystania z naszej aplikacji. Administratorem jest:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd, jeśli Państwo wynajmują, zwracają się z zapytaniem o wynajem lub jeśli my kontaktujemy się z Państwem w sprawie wynajmu obiektu wakacyjnego w Wielkiej Brytanii za naszym pośrednictwem, jeśli odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe w Wielkiej Brytanii lub jeśli rejestrują się Państwo w celu korzystania z naszej aplikacji w Wielkiej Brytanii. Kontakt z firmą Awaze Vacation Rentals Ltd w sprawach związanych z ochroną danych jest możliwy wysyłając e-mail na adres datachanges@awaze.co.uk
 • Vacation Rental SARL, jeśli Państwo wynajmują, zwracają się z zapytaniem o wynajem lub jeśli my kontaktujemy się z Państwem w sprawie wynajmu obiektu wakacyjnego we Francji za naszym pośrednictwem. Z firmą Vacation Rental SARL można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych, wysyłając e-mail na adres datainformation@awaze.com
 • Awaze A/S, jeśli Państwo wynajmują, zwracają się z zapytaniem o wynajem lub jeśli my kontaktujemy się z Państwem w sprawie wynajmu obiektu wakacyjnego w pozostałej części Europy za naszym pośrednictwem, jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) lub jeśli rejestrują się Państwo w celu korzystania z naszej aplikacji poza Wielką Brytanią. Z firmą Awaze A/S można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych, wysyłając e-mail na adres datainformation@awaze.com
 • Fincallorca GmbH jeśli Państwo wynajmują, zwracają się z zapytaniem o wynajem lub jeśli my kontaktujemy się z Państwem w sprawie wynajmu obiektu wakacyjnego za pośrednictwem Fincallorca lub odwiedź stronę internetową Fincallorca. Z firmą Fincallorca GmbH można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych, wysyłając e-mail na adres datainformation@awaze.com

 

Na bieżąco przeglądamy naszą informację o polityce prywatności i będziemy umieszczać wszelkie aktualizacje na naszej stronie internetowej. Skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o wszelkich istotnych zmianach.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i może to obejmować:

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail i adres domowy), identyfikator właściciela, data urodzenia oraz nazwa użytkownika i hasło
 • Szczegóły finansowe, takie jak płatności dokonywane na rzecz i od Państwa, dane konta bankowego i numer identyfikacji podatkowej, jeśli jest to wymagane
 • Szczegóły dotyczące wynajmu, takie jak umowa wynajmu obiektu wakacyjnego za naszym pośrednictwem, szczegóły obiektu wakacyjnego oraz numer licencji/rejestracji/zezwolenia lub podobny w miejscach, w których jest to wymagane
 • Historia kontaktów, na przykład e-maile, listy, czaty na żywo, nagrania rozmów i wiadomości w mediach społecznościowych do i od Państwa
 • Szczegóły korzystania, takie jak adres IP, typ urządzenia, identyfikator urządzenia, sposób korzystania z naszej witryny internetowej lub interakcji z nią, wiadomości e-mail, treści, reklamy lub aplikacje (np. odwiedzone strony, kliknięte łącza i przeglądane właściwości). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie (link można znaleźć na dole tej strony).

Podanie niektórych danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, a jeśli ich Państwo nie podadzą, możemy nie być w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z Państwem i możemy anulować świadczenie naszej usługi na Państwa  rzecz. W takim przypadku poinformujemy Państwa i nie będziemy ponosić wobec Państwa odpowiedzialności.

Możemy również gromadzić i przetwarzać dane kontaktowe dowolnej strony trzeciej, którą Państwo wyznaczą, takiej jak dozorca nieruchomości lub osoba sprzątająca, którą nam Państwo udostępnią. Jeśli Państwo przekazują nam takie informacje, muszą Państwo powiadomić stronę trzecią o niniejszej informacji o polityce prywatności.

Zasadniczo będziemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Czasami możemy zbierać dane osobowe od osoby, którą zgodzili się Państwo nam polecić, od właściciela zakwaterowania (na przykład, jeśli wyznaczono Państwa na dozorcę lub sprzątacza), publicznie dostępnych źródeł i firm zaangażowanych w budowę lub sprzedaż nieruchomości wakacyjnych.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do dowolnego z celów wyjaśnionych poniżej, w zależności od sposobu interakcji z nami.

Cel przetwarzania

Wykorzystane dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Aby umożliwić nam wynajęcie Państwa obiektu wakacyjnego, w tym dokonywanie płatności i świadczenie powiązanych usług, takich jak skierowanie Państwa do dostawcy wanny z hydromasażem za Państwa zgodą

Dane osobowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące najmu

Umowa

Zgoda

Zarządzanie Państwa kontem online u nas

Dane osobowe, dane najmu, szczegóły płatności

Zgoda

Uzasadniony interes w zapewnieniu dobrej obsługi klienta

Prowadzenie ewidencji wszelkich transakcji finansowych z Państwem

Szczegóły płatności

Obowiązek wynikający z prawa

Wysyłanie wiadomości serwisowych, w tym aktualizacji rezerwacji i zmian w naszych warunkach

Dane osobowe

Umowa

Uzasadniony interes w informowaniu naszych klientów na bieżąco

Aby umożliwić użytkownikowi komunikację z gośćmi, którzy zarezerwowali jego obiekt, możemy udostępnić jego dane kontaktowe. Alternatywnie, możemy zamaskować dane kontaktowe użytkownika i kierować do niego komunikację za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji. Możemy analizować tę komunikację w celu zbadania potencjalnych naruszeń naszych warunków, oszustw lub kwestii bezpieczeństwa oraz w celu rozwoju produktu. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia lub zablokowania dostarczania wiadomości, które naszym zdaniem mogą naruszać nasze warunki, zawierać złośliwe treści lub spam albo stanowić zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.

historia kontaktów

Uzasadniony interes polegający na umożliwieniu komunikacji między gośćmi a właściciele, zapewnieniu, że komunikacja ta jest bezpieczna i zgodna z prawem i naszymi warunkami oraz usprawnieniu naszej działalności

Wynagradzanie naszych właścicieli, na przykład wysyłając Państwu podarunek

Dane osobowe

Uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu dobrych relacji z naszymi właścicielami

Zapraszanie do wypełniania ankiet dotyczących Państwa doświadczeń związanych z wynajmem

Dane osobowe

Uzasadnione interesy polegające na uzyskiwaniu informacji o doświadczeniach związanych z wynajmem i ulepszaniu naszych usług

Podanie szczegółów lub informacji, o które Państwo prosili

Dane osobowe

Zgoda

Zapewnianie i ulepszanie naszej obsługi klienta i wsparcia, w tym kontroli jakości i szkoleń

Dane osobowe, dane najmu, historia kontaktów

Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług, szkoleniu personelu, prowadzeniu dokumentacji i rozwiązywaniu problemów

Aby spersonalizować nasze usługi, na przykład tam, gdzie jest to dozwolone, możemy przeprowadzić Państwa identyfikację, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową lub aplikację, abyśmy mogli zapamiętać Państwa preferencje i poprzednie działania, np. ustawienia języka.

Szczegóły korzystania

Zgoda

Uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jak najlepszej jakości przeglądania

Monitorowanie naszej strony internetowej i aplikacji, w tym jej wydajności i bezpieczeństwa oraz, jeśli jest to dozwolone, analizowanie zachowania osób odwiedzających naszą witrynę internetową i aplikację, abyśmy mogli chronić i ulepszać naszą witrynę internetową i aplikację.

Szczegóły korzystania

Zgoda

Uzasadniony interes w utrzymaniu integralności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej i aplikacji oraz zapewnianiu najlepszych wrażeń podczas przeglądania

Prowadzenie działań marketingowych. Oprócz wysyłania materiałów promocyjnych i naszego newlettera wykorzystujemy również dane dotyczące najmu i użytkowania do wysyłania spersonalizowanych reklam i wyświetlania ich na stronach internetowych i w mediach społecznościowych użytkownikowi lub podobnym odbiorcom. W ramach tego udostępniamy zaszyfrowane informacje zewnętrznym partnerom reklamowym, takim jak Facebook i Google.

Dane osobowe, szczegóły najmu, Szczegóły korzystania

Zgoda

Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, które z naszych usług mogą Państwa interesować, i na poinformowaniu Państwa o nich

Analiza i ulepszanie produktów. Obejmuje to testowanie, rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, analizę danych, statystyki, ulepszanie naszej strony internetowej i aplikacji oraz opracowywanie nowych produktów i usług. W miarę możliwości wykorzystujemy w tym celu dane anonimowe, ale czasami może zaistnieć potrzeba wykorzystania danych osobowych, np. jeśli mają Państwo  problem techniczny z naszą witryną, być może będziemy musieli użyć informacji o Państwa urządzeniu.

Wszystkie dane

Uzasadniony interes polegający na ocenie naszego zakresu usług i doskonaleniu naszej działalności

W celach prawnych. Obejmuje to obsługę roszczeń prawnych, zapewnianie zgodności z naszymi warunkami najmu i innymi umowami, przestrzeganie zaleceń rządowych, wymogów regulacyjnych i zobowiązań prawnych oraz wykrywanie przestępstw, zapobieganie im oraz ich zgłaszanie.

Wszystkie dane

Obowiązek wynikający z prawa

Uzasadniony interes w ochronie naszej działalności i wspieraniu organów ścigania i organów rządowych

 

3. Udostępnianie danych w ramach grupy Awaze

Jesteśmy częścią grupy firm Awaze (które wyszczególniono na stronie www.awaze.com) i czasami korzystamy ze wspólnej technologii i możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym firmom z grupy Awaze, ich pracownikom, wykonawcom i usługodawcy. Nie ma to wpływu na cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe i obejmuje to:

 • umożliwienie nam wynajęcia Państwa obiektu wakacyjnego, w tym umieszczanie Państwa obiektu na różnych platformach rezerwacyjnych grupy Awaze;
 • świadczenie obsługi klienta;
 • wykrywanie i zgłaszanie przestępstw oraz zapobieganie im;
 • monitorowanie naszej strony internetowej i aplikacji; I
 • działania marketingowe tam, gdzie jest to dozwolone.

Udostępniamy również zanonimizowane dane do celów analitycznych i ulepszania produktów. Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w świadczeniu dobrych usług, ulepszaniu naszych usług i ochronie naszej działalności, aby udostępniać je w ramach grupy Awaze. Spółki należące do grupy działają jako nasz podmiot przetwarzający lub współadministrator, a my posiadamy wewnątrzgrupową umowę o udostępnianiu danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Udostępnianie danych poza grupą Awaze

Aby skutecznie świadczyć nasze usługi i prowadzić naszą działalność, Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • osoby, które mogą wynajmować od Państwa obiekt (może to obejmować Państwa numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, jeśli jest to konieczne w związku z rezerwacją, np. jeśli są Państwo odpowiedzialni za przekazanie kluczy lub jeśli osoba fizyczna musi się z Państwem skontaktować w sprawie swojego pobytu lub w sprawie rozwiązania wszelkich problemów)
 • dostawcy usług, działający jako podmioty przetwarzające, którzy świadczą usługi informatyczne, administrowanie systemem, hosting i wsparcie witryn internetowych i aplikacji, marketing, wsparcie klienta oraz usługi czyszczenia i konserwacji
 • profesjonalni doradcy, w tym bankierzy, prawnicy, audytorzy, księgowi i ubezpieczyciele, którzy świadczą nam usługi
 • zewnętrzni partnerzy reklamowi i biura podróży
 • firmy obsługujące karty kredytowe/debetowe
 • dostawcy usług płatniczych
 • agencje rządowe, organy regulacyjne i inne organy władzy
 • strony trzecie, na rzecz których możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszych aktywów lub działalności, oraz firmy, które nabywamy lub z którymi się łączymy
 • osoby trzecie, z którymi upoważnili nas Państwo do prowadzenia rozmów

Strony trzecie są zobowiązane do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli strona trzecia działa w naszym imieniu, nie pozwalamy jej wykorzystywać Państwa informacji do własnych celów i upewniamy się, że stosuje ona odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa informacji.

5. Przelewy międzynarodowe

Jesteśmy firmą globalną i korzystamy z usług dostawców zlokalizowanych na całym świecie. Oznacza to, że czasami musimy przekazywać Państwa dane osobowe poza obszar Wielkiej Brytanii i UE. Postępujemy tak tylko w przypadku, gdy jesteśmy przekonani, że istnieją odpowiednie środki ochrony Państwa danych osobowych w sposób zgodny z brytyjskimi i unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i szanujemy je. Zapewnimy wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony; lub
 • zatwierdzone środki umowne oraz, w razie potrzeby, środki uzupełniające.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego mechanizmu przekazania danych, prosimy o kontakt  z nami.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa dane będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne w zależności od ilości, charakteru i wrażliwości danych osobowych, potencjalnego ryzyka szkody wynikającej z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, celów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, wszelkie wymagania prawne lub regulacyjne oraz wszelkie odpowiednie standardy lub wytyczne branżowe. Jeśli Państwa dane nie są już potrzebne, są one w bezpieczny sposób usuwane lub anonimizowane, aby nie można ich było już z Państwem powiązać.

7. Państwa prawa

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo:

 • zażądać dostępu do kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat (powszechnie znany jako „żądanie dostępu podmiotu”).
 • zażądać skorygowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. 
 • zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali (powszechnie znanego jako „prawo do bycia zapomnianym”).
 • wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego lub, w pewnych okolicznościach, wykorzystywania ich do uzasadnionych interesów.
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, na przykład jeśli kwestionują dokładność informacji, które posiadamy na Państwa temat.
 • zażądać przeniesienia danych, dzięki czemu przekazujemy dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, albo bezpośrednio do Państwa lub do strony trzeciej.
 • cofnąć swoją zgodę jeśli korzystamy z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa informacji.

Korzystanie z Państwa praw nie podlega opłatom, chyba że Państwa żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne. W takim przypadku możemy pobrać od Państwa rozsądną opłatę lub odmówić realizacji żądania. Być może będziemy musieli poprosić Państwa o informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zidentyfikować informacje, do których się Państwo odwołują.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy skontaktować się z nami. Staramy się odpowiadać na prośby w ciągu jednego miesiąca, ale jeśli jest to dozwolone, możemy wydłużyć ten czas o dwa miesiące i powiadomimy Państwa o tym.

Mają Państwo również prawo zgłosić obawy dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, takiego jak Information Commissioner w Wielkiej Brytanii (https://ico.org.uk) lub Datatilsynet w Danii (https://www.datatilsynet.dk/), w dowolnym momencie, ale zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli omówić Państwa wątpliwości.

 

 

Zobacz nasze domy wakacyjne w 19 krajach