Polityka prywatności firmy NOVASOL

1.    Ważne informacje i kim jesteśmy

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Jesteśmy firmą Awaze A/S („my” lub „nas”), częścią grupy Awaze, której szczegóły można znaleźć tutaj www.awaze.com. My, jako administrator danych, jesteśmy odpowiedzialni za dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat i będziemy je wykorzystywać zgodnie z niniejszą polityką oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

2.    Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko w razie konieczności i może to obejmować następujące Twoje dane:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail
 • narodowość
 • data urodzenia
 • informacje finansowe, takie jak szczegóły płatności i numer VAT
 • nazwa użytkownika i hasło, jeśli masz u nas konto
 • numer ubezpieczenia społecznego, jeśli jesteś właścicielem domu, który może ubiegać się o ulgę podatkową lub jeśli jesteś gościem i wymagane jest do obsługi Twojej rezerwacji
 • dane paszportowe, jeśli jesteś gościem i jest to wymagane w ramach opłaty klimatycznej
 • Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie – prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką wykorzystywania plików cookie (link znajduje się na dole tej strony).
 • Identyfikator urządzenia w przypadku logowania się do naszej aplikacji dla właścicieli domów

Gromadzimy określone kategorie danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to wymagane, np. aby spełnić Twoje szczególne wymagania (np. gdy dostarczysz nam informacje o stanie zdrowia, w tym o wszelkich trudnościach z poruszaniem się, abyśmy mogli zapewnić spełnienie Twoich wymagań) lub w celu świadczenia usług (np. aby zapewnić, że anulowanie rezerwacji jest objęte naszymi warunkami wynajmu).

Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. W razie dokonania rezerwacji za pośrednictwem jednego z naszych partnerów rezerwacyjnych, Twoje dane otrzymamy od niego. Twoje dane możemy również otrzymać od innych gości w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś właścicielem domu wakacyjnego, czasami możemy zbierać dane osobowe od kogoś, kto zgodził się skierować Cię do nas lub z ogólnodostępnych źródeł. Możemy również gromadzić i przetwarzać udostępniane nam przez Ciebie dane kontaktowe wszelkich osób trzecich, które zostały przez Ciebie wyznaczone, takich jak dozorca, osoba sprzątająca lub osoba przechowująca klucze. W przypadku przekazania nam takich informacji, należy upewnić się, że strona trzecia została zapoznana z niniejszą polityką prywatności.

Podanie pewnych danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, a jeśli ich nie podasz, możemy nie być w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z Tobą i możemy anulować Twoją rezerwację lub naszą usługę wynajmu. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności.

 

3.    Jak wykorzystujemy informacje o Tobie i dlaczego

Wykorzystujemy dane osobowe z różnych powodów, w zależności od relacji z nami i zgodnie z jedną lub kilkoma z następujących podstaw prawnych:

 • gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy, którą z Tobą zawarliśmy lub podjąć kroki w celu zawarcia umowy z Tobą
 • gdy mamy Twoją zgodę
 • gdy musimy spełnić obowiązek prawny
 • gdy jest to konieczne do uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów.

Aby przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, musimy mieć do tego dodatkowe uzasadnienie i wykorzystywać je tylko wtedy, gdy mamy Twoją wyraźną zgodę, gdy przekażesz informacje do wiadomości publicznej, w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jest to konieczne ze względu na ważny interes publiczny.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w dowolnym z poniższych celów i wyjaśniliśmy podstawy prawne, na których się opieramy, oraz, w razie potrzeby, nasz uzasadniony interes.
 

Cel przetwarzania informacji

Podstawa prawna przetwarzania informacji

Uzasadniony interes (jeśli dotyczy)

Umożliwienie nam sfinalizowania Twojej rezerwacji

Umowa

Zgoda

Uzasadnione interesy

Prowadzenie dokumentacji i zapewnienie dobrej obsługi klienta

Umożliwienie nam reklamowania lub wynajmowania Twojego zakwaterowania wakacyjnego, przekazywanie należnych Ci płatności i świadczenie powiązanych usług wsparcia

Umowa

Uzasadnione interesy

Prowadzenie dokumentacji i zapewnienie dobrej obsługi klienta

Zarządzanie swoim kontem u nas

Zgoda

Uzasadnione interesy

Prowadzenie dokumentacji i zapewnienie dobrej obsługi klienta

Umożliwienie właścicielom domów korzystania z naszej aplikacji

Zgoda

Uzasadnione interesy

Zapewnienie dobrej obsługi klienta

Zaproszenie do pozostawienia opinii o naszych usługach

Uzasadnione interesy

Zrozumienie postrzegania naszej działalności i doskonalenie naszych usług

Wysyłanie wiadomości serwisowych, obejmujące aktualizacje rezerwacji i zmiany naszych warunków

Umowa

Uzasadnione interesy

Informowanie na bieżąco naszych klientów

Dostarczanie szczegółów lub informacji, o które możesz prosić

Zgoda

 

Zarządzanie zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta, w tym reklamacjami

Uzasadnione interesy

Ulepszanie naszej obsługi, szkolenie personelu, prowadzenie rejestrów i rozwiązywanie problemów

Używanie plików cookie w celu spersonalizowania naszych usług dla Ciebie, na przykład w odniesieniu do ponownych wizyt na naszych stronach internetowych

Zgoda

 

Prowadzenie działań marketingowych

Zgoda

Uzasadnione interesy

Ustalanie, które z naszych usług mogą Cię zainteresować i informowanie Cię o nich

Do celów statystycznych

Uzasadnione interesy

Ocena naszego zakresu usług lub sukcesu naszych usług

W przypadku kryzysowej sytuacji związanej z podróżą lub innego nieprzewidzianego zdarzenia związanego z podróżą, w wyniku którego możemy potrzebować przekazać Twoje dane kontaktowe stronie trzeciej, aby udzielić Ci pomocy w nagłych wypadkach

Uzasadnione interesy

Ochrona naszej firmy i klientów

Zachowanie zgodności z obowiązkiem prawnym, procesem lub żądaniem

Obowiązek prawny

 

Egzekwowanie naszych warunków rezerwacji i innych umów, w tym badanie wszelkich potencjalnych naruszeń

Umowa

Uzasadnione interesy

Ochrona naszej działalności

Wykrywanie lub zapobieganie przestępstwom

Obowiązek prawny

Uzasadnione interesy

Ochrona naszej firmy i klientów

Pomoc dla organów ścigania i organów rządowych

Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem, oszustwami lub kwestiami technicznymi

Obowiązek prawny

Umowa

Uzasadnione interesy

Ochrona naszej firmy i klientów

Pomoc dla organów ścigania i organów rządowych

Ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, właścicieli domów, klientów, pracowników, kontrahentów, osób trzecich lub społeczeństwa

Obowiązek prawny

Umowa

Uzasadnione interesy

Ochrona naszej firmy, klientów, osób trzecich i społeczeństwa

Testowanie, rozwijanie i ulepszanie naszych usług

Uzasadnione interesy

Poprawa naszej działalności

Ustanowienie, wykonanie lub obrona naszego prawa

Uzasadnione interesy

Ochrona naszej działalności


 

4.    Komu udostępniamy informacje

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • inni członkowie grupy Awaze i ich dostawcy usług
 • właściciele rezerwowanego przez Ciebie domu wakacyjnego i ich usługodawcy, tacy jak osoby sprzątające i przechowujące klucze (może to obejmować Twój numer telefonu, adres e-mail i adres domowy, jeśli jest to konieczne do realizacji wynajmu)
 • goście domu wakacyjnego, którego jesteś właścicielem (może to obejmować Twój numer telefonu, adres e-mail i adres domowy, jeśli jest to konieczne do realizacji wynajmu, np. jeśli odpowiadasz za przekazanie kluczy)
 • nasi pracownicy i wykonawcy, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług na Twoją rzecz
 • dostawcy usług, działający jako podmioty przetwarzające, którzy świadczą usługi informatyczne, administrowania systemem, hostingu i wsparcia witryn internetowych, usług marketingowych i związanych z własnością, takich jak sprzątanie
 • profesjonalni doradców, w tym bankierzy, prawnicy, audytorzy, księgowi i ubezpieczyciele, którzy świadczą nam usługi
 • firmy obsługujące karty kredytowe/debetowe
 • dostawcy usług płatniczych
 • agencje rządowe, regulatorzy i inne organy
 • windykatorzy, gdy są nam należne pieniądze
 • zewnętrzne platformy rezerwacyjne lub dystrybucyjne, biura podróży i partnerzy rezerwacji
 • firmy umożliwiające klientom wystawianie opinii i dostawcy usług marketingowych
 • strony trzecie, na rzecz których możemy sprzedać, przenieść lub połączyć części naszych aktywów lub działalności lub firmy, które nabywamy lub z którymi się łączymy
 • strony trzecie, z którymi upoważniasz nas do rozmowy

Strony trzecie są zobowiązane do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. W przypadku, gdy w naszym imieniu działa strona trzecia, nie zezwalamy jej na wykorzystywanie Twoich danych do własnych celów i zapewniamy, że mają odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.

5.    Międzynarodowe przekazywanie informacji

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy zyskamy pewność, że istnieją odpowiednie środki ochrony Twoich danych osobowych w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych i z ich poszanowaniem. Zapewnimy wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • decyzja o adekwatności; lub
 • zatwierdzone środki umowne i, w razie potrzeby, środki uzupełniające

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat obowiązującego mechanizmu przekazywania informacji, skontaktuj się z nami (patrz nasze dane kontaktowe w punkcie 10).


6.    Jak długo przechowujemy informacje?

Twoje dane będziemy przechowywać tylko tak długo, jak to konieczne. Aby określić odpowiedni okres przechowywania informacji, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, wszelkie prawne lub regulacyjne wymagania i wszelkie odpowiednie normy lub wytyczne branżowe. W przypadku, gdy Twoje dane nie są już potrzebne, zapewnimy, że zostaną one usunięte lub usunięte w bezpieczny sposób lub zanonimizowane, tak aby nie można było ich już z Tobą powiązać.

 

7.    Twoje prawa

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia Ci to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądanie sprostowania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, np. w przypadku zmiany adresu, ważne jest poinformowanie nas. Jeśli jednak dane te są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.
 • Żądanie usunięcia swoich danych osobowych. Umożliwia Ci to zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy powołujemy się na uzasadnione interesy przy ich przetwarzaniu lub wykorzystujemy je do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, na przykład, jeśli kwestionujesz dokładność informacji, które posiadamy o Tobie.
 • Przenoszalność danych, umożliwiająca Ci otrzymywać przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio stronie trzeciej.
 • Cofnięcie swojej zgody, jeżeli wykorzystujemy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Nie musisz uiszczać żadnych opłat za skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, chyba że Twoje żądanie jest bezpodstawne lub nadmierne, w którym to przypadku możemy obciążyć Cię uzasadnioną opłatą lub odmówić spełnienia żądania. Być może będziemy musieli poprosić Cię o informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zidentyfikować informacje, do których się odnosisz. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami (zobacz nasze dane kontaktowe w punkcie 10). Staramy się odpowiadać na wnioski w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoja prośba ma szczególnie złożony charakter, możemy przedłużyć to o dwa miesiące i powiadomimy Cię o tym. Możesz nie mieć prawa do informacji, jeśli wcześniej odpowiedzieliśmy na żądanie, a Ty złożysz ponowny wniosek bez zachowania odpowiedniego okresu czasu pomiędzy kolejnymi wnioskami.

8.    Inne witryny internetowe

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszej witryny internetowej, dlatego w przypadku korzystania z linków do innych witryn internetowych zalecamy zapoznanie się z ich polityką ochrony danych osobowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady.

9.    Aktualizowanie naszej polityki prywatności

Regularnie weryfikujemy naszą politykę prywatności i zamieszczamy jej aktualizacje na naszej stronie internetowej. Niniejszą politykę zaktualizowano ostatnio w grudniu 2021 r.

10.    Z kim mogę się skontaktować w sprawie ochrony danych?

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres datainformation@novasol.com

Masz także prawo w dowolnym momencie zgłosić wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, ale zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli omówić Twoje wątpliwości.