Przyroda w Świętokrzyskiem i na Wyżynie Lubelskiej

Wakacje z naturą

Wakacje w regionie Wyżyny lubelskiej oraz regionu świętokrzyskiego to niezapomniany wypoczynek wśród zieleni i czystego powietrza. W regionach tych znajduje się mnóstwo lasów, parków krajobrazowych oraz rezerwatów. Przyroda jest tu bardzo dobrze zachowana, ponieważ od wieków dbano tu o lasy i bory. Na terenach tych znajdą Państwo również wiele jezior, stawów i oczek wodnych, a także rzeki i strumyki z czystą wodą. Apartamenty wakacyjne w Polsce na Wyżynie Lubelskiej i w świętokrzyskiem, to doskonały wybór dla osób które chcą wypocząć z dala od hałasu i zgiełku wielkich miast.

Las

Parki Narodowe

Urlop na Wyżynie Lubelskiej i w świętokrzyskiem, daje Państwu możliwość poznania przyrody aż w trzech Parkach Narodowych:

  • Roztoczański Park Narodowy – symbolem parku jest konik polski, który jest tu hodowany bez ingenerncji człowieka. Jest to najbardziej zalesiony rezerwat w Polsce, a śród lasów warto wymienić buczynę karpacką oraz las jodłowy. W parku żyje ponad 190 gatunków ptaków. Na tych terenach spotkać mozna rzadkiego żółwia błotnego. Podczas pobytu w rezerwacie, warto wybrać się do Ośrodka Edukacyjno-muzealnehgo w Zwierzyńcu, gdzie poznać można historię Parku oraz zapoznać się z florą i fauną jaką spotkać mozna również w tutejszych lasach.
  • Poleski Park Narodowy – rezerwat z licznymi torfowiskami, jeziorkami oraz podmokłymi lasami. W rezerwacie spotkać można gatunki roślin i zwierząt, charakterystycznych dla krain bagiennych, a więc mnóstwo gadów i płazów, a także ptaków, które mają tu dobre warunki lęgowe. Podczas wycieczek po lasach należy zachować szczególną ostrożność, ze względu na grząski teren. Tutaj bardzo ważne jest, aby trzymać się wyznaczonych szlaków, które często prowadzą przez spleje – drewniane kłądki położone na bagnach i torfowiskach. W miejscowości stary Załucz, warto odwiedzić ośrodek muzeano-dydaktyczny aby poznać historię rezerwatu.
  • Świętokrzyski Park Narodowy – również silnie zalesiony rezerwat. Wyróżnia go przede wszystkim to, że znajduja się tu gołoborza – charakterystyczne rumowiska skalne. Na terenie parku znajduje sie również najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysogóra. W rezerwacie mozna podejrzeć okazy fauny i flory, charakterystyczne dla terenów górskich.

Jezioro

Kraina lasów

Urlop w Polsce da Państwu możliwość niezliczonych wycieczek pieszych lub rowerowych po lasach i puszczach w regionie. Oprócz parków narodowych, na terenie ziemi świętokrzyskiej oraz lubelskiej, znajduje się mnóstwo parków krajobrazowych, rezerwatów przyrodniczych i pomników przyrody. Do najciekawszych należą:

  • Puszcza Solska – skłąda się głównie z borów sosnowych.
  • Lasy Janowskie – część puszczy solskiej, ale warta wyróznienia ze względu na uznanie tych lasów za ostoję ptactwa przez organizację BirdLife International.
  • Góra Sieradowska – rezerwat ze skupiskami roslinności górskiej.
  • Strzelecki Park Krajobrazowy – znajdą tu państwo piękne widoki, za sprawą doliny Bugu, w której rzeka tworzy liczne zakola.

Oczywiście, nie sposób wymieć wszystkie lasy i bory, ale na pewno będą Państwo zadowoleni odwiedzająć dowolne kompleksy leśne. Będąc na ziemiach wschodnich warto również zwrócić uwagę na liczne skały i głazy narzutowe. Kamienie te, pozostwił po sobie cofający się lodowiec, a ich wygląd i rozmiary na pewno zrobią na Pańśtwu wrażenie.