• Rok 987: koronacja króla Hugo Kapeta i początek francuskiego państw narodowego.
 • Do XVI wieku: bitwa o koronę Francji, ekspansja władzy królewskiej. Głównym przeciwnikiem była Anglia, która zdominowała większą część kraju (Normandia, południowy – zachód)
 • XIV wiek: Przeniesienie siedziby papieskiej do Awinionu. Upadek wojny stuletniej (1337 – 1453) z Anglią i Burgundią. Wczesny rozwój uczuć narodowych („Dziewica Orleańska 1428/1431)
 • Koniec XV wieku: Rozbudowa królestwa po upadku Burgundii na wschodzie oraz na południu (Prowansja)
 • W 1500 roku: początek poróżnienia między Francją, a dynastią Habsburgów. Podwójne zagrożenie dla Holandii i Hiszpanii.
 • 1494-1516: Wojny religijne wewnątrz Francji (od 1562 roku), aby zapobiec konsolidacji państwa, trwające do początku XVII wieku.
 • 1661 - 1715: za panowania Ludwika XIV Francja jest państwem najbardziej zaludnionym oraz zależnym politycznie od innych państw Europy. Przyłączenie Alzacji i Lotaryngii.
 • XVIII wiek: Próba stworzenia własnego imperium kolonialnego – porażka z Anglią w Ameryce Północnej. Wsparcie Ameryki w walce o niepodległość.
 • Od roku 1789: idee rewolucji francuskiej przyczyniły się do drastycznej transformacji społecznej oraz mobilizacji sił pod przywództwem Napoleona.
 • Od lat 1814/1815: Francja pozostaje jednym z głównych mocarstw europejskich, nawet po upadku Napoleona. Budowa drugiego imperium kolonialnego (podbicie Algierii 1830-1847). Zostały zasiedlone Indochiny, większa część Europy Środkowej i Zachodniej oraz Północnej Afryki pod koniec XIX wieku.
 • Lata 1852 - 1871: Interwencja w warunkach europejskich. Wojna krymska przeciwko Rosji z Anglią. Wkład w zjednoczenie Włoszech. Zwycięstwo nad Austrią w 1859 roku.

Francja

 • Lata 1870/1871: Porażka Francji w wojnie niemiecko – francuskiej. Początek 75 letniego dużego sporu pomiędzy tymi dwoma krajami.
 • Lata 1871 - 1940: Zapoczątkowanie III republiki Francji, aż do pierwszej wojny światowej i dążenie do odzyskania utraconych w latach 1870/1871 Alzacji i Lotaryngii. Silna pozycja w Lidze Narodów. Niemiecko – francuskie porozumienie w 1925 roku.
 • Lata 1940-1944: Okupacja północnej części kraju podczas drugiej wojny światowej oraz połowy wybrzeża Atlantyku przez Wehrmacht. W okupowanych częściach zostaje podpisana Etat Français (porozumienie z Niemcami) przez marszałka Pétain’a. Siedziba władz francuskich znajduje się w Vichy. Podczas lata w roku 1944 następuje wyzwolenie dzięki generałowi Ch. de Gaulle, który staje się ważną postacią polityczną we Francji.
 • Lata 1946 - 1958: W IV. Republice siły polityczne w parlamencie zostają podzielone. Wojna w Indochinach (1946 – 1954), wojna w Algierii (1954 - 1962). Zbliża się wyrównanie szybkiej polityki emigracyjnej (Robert Schumann, Jean Monnet). Francja jest jednym z członków – założycieli Unii Europejskiej, NATO, Rady Europy, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Powrót do władzy Ch. De Gaulle’a w 1958 roku.
 • od 1958 roku: nowa Konstytucja (04.10.) i początek piątej republiki z silną władzą wykonawczą prezydenta. Polityka zagraniczna (utworzenie własnego źródła energii jądrowej, zjazd integracji wojskowej NATO w 1966 roku, początek politycznego uznania dla Chińskiej Republiki Ludowej, otwarcie się na Europę Wschodnią). Traktat o współpracy niemiecko – francuskiej (Traktat Elizejski) od 22.01.1963r. ustanowiony został system ścisłej konsultacji i współpracy; jest to „motor” napędzający integrację europejską. Ekspansja Unii Europejskiej na kolejne 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Spędzając wakacje we Francji, na każdym kroku odnajdą Państwo ślady bogatej historii. NOVASOL ma w swojej ofercie atrakcyjne domy wakacyjne we Francji. Planując kolejne wakacje prosimy pamiętać, iż w NOVASOL czekają na Państwa dobrze wyposażone domy wakacyjne w Europie.