NOVASOL

 1. Promocja polega na wylosowaniu nagrody. Promocja potrwa 7 dni. W sumie zostanie wybrany 1 zwycięzca, z jedną nagrodą w postaci karty podarunkowej NOVASOL o wartości 500 EUR („Nagroda”), którą można wymienić na pobyt wyłącznie z wyżywieniem we własnym zakresie.
   
 2. Nagroda może być wykorzystana wyłącznie na poczet ceny wynajmu zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie, a nie na żadne inne wydatki, w tym podróż, ubezpieczenie lub inne wydatki związane z pobytem. Zwycięzca może wykorzystać Nagrodę za dowolną rezerwację z naszego zróżnicowanego portfolio; na pobyty w okresie między 8 lutego a 31 grudnia 2022 r. włącznie, pod warunkiem dostępności i naszych Ogólnych Warunków Najmu
   
 3. Aby wziąć udział w losowaniu, należy „polubić” post o losowaniu nagród opublikowany na dowolnej z następujących stron: novasol_france, novasol.cherbourg, novasol_crnagora, novasol.hr, novaosl.it, novasol_spain, novasol.pl, novasol.hu, novasol_sjusjoen, novasol_greece i novasol.cz. Musisz również „polubić” i „skomentować” post z infomracją o losowaniu nagród na stronie Instagram @novasol, informując nas, kogo zabrałbyś ze sobą na wakacje, gdybyś wygrał. Musisz także „śledzić” stronę @novasol na Instagramie. Posty z losowaniami nagród będą publikowane na kontach wymienionych powyżej, przez cały czas trwania 7-dniowego konkursu.
   
 4. Organizatorem jest NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum, Denmark.
   
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody alternatywnej o podobnej wartości w przypadku, gdy Nagroda stanie się z jakiegokolwiek powodu niedostępna.
   
 6. Konkurs jest dostępny dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Uczestnicy muszą mieć ważne konto na Instagramie. Udział w konkursie jest bezpłatny.
   
 7. Przyjmowane będzie jedno (1) zgłoszenie na uczestnika. W przypadku otrzymania wielu zgłoszeń od jednego uczestnika, wszystkie zgłoszenia takiego uczestnika zostaną uznane za nieważne i nie będą liczone.
   
 8. Nagroda jest niezbywalna na osoby trzecie i nie jest dostępna alternatywa w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
   
 9. Pracownicy NOVASOL i firm należących do grupy, ich agenci i rodziny nie mogą wziąć udziału w konkursie.
   
 10. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 11/02/2022 o godzinie 11:00 CET i będzie trwało do poniedziałku  18/02/2022 o godzinie 11:00 CET - czyli końca konkursu.
   
 11. Zgłoszenia muszą być dokonane na stronach Instagram NOVASOL, wymienionych w punkcie trzecim (3) w podanych powyżej terminach i godzinach. Wszelkie zgłoszenia otrzymane po tym terminie i godzinie nie będą przyjmowane.
   
 12. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany spośród wszystkich zgłoszeń na 18/02/2022 i zostanie powiadomiony w ciągu 2 godzin od wybrania, w prywatnej wiadomości na konto na Instagramie. Wiadomość ta może mieć status “request”.
   
 13. Zwycięzca musi skontaktować się z nami i potwierdzić przyjęcie Nagrody w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania powiadomienia o wygranej. Jeśli zwycięzca nie zaakceptuje Nagrody w tym czasie, ponowne losowanie odbędzie się jedenastego (11) dnia, a nowy zwycięzca zostanie losowo wybrany i ogłoszony.
   
 14. Post z ogłoszeniem zwycięzcy zostanie opublikowany na stronie @novasol Instagram po zakończeniu konkursu. 
   
 15. Zwycięzca otrzyma nagrodę w ciągu 28 dni.
   
 16. Wszelkie niekompletne, obraźliwe lub nieczytelne zgłoszenia będą uważane za nieważne i nie będą liczone. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania, przedłużenia lub zmiany konkursu w dowolnym momencie.
   
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zgłoszenia, które nie wpłynęły z jakiegokolwiek powodu przed upływem terminu składania ofert, np. zagubione, opóźnione, uszkodzone lub w inny sposób, a także z powodu jakichkolwiek trudności technicznych, wadliwego działania lub z jakichkolwiek innych przyczyn. Dowód dostawy nie jest dowodem odbioru.
   
 18. Nazwisko i adres zwycięzcy będą przez nas udostępnione, gdy tylko opublikujemy zwycięzcę i będą dostępne przez 5 dni przez pocztę elektroniczną pod adresem social.media@awaze.co.uk
   
 19. Wszystkie wpisy dokonywane w mediach społecznościowych, muszą zawierać treści, które w rozsądnej opinii organizatora są istotne, odpowiednie i wspierające markę NOVASOL.
   
 20. Każdy, kto utworzy wiele kont na Instagramie, nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie i / lub jego zgłoszenia zostaną uznane za nieważne i nie będą liczone.
   
 21. Oprócz niniejszych warunków, uczestnicy muszą przestrzegać zasad serwisu Instagram.
   
 22. Żadna marka nie sponsorowała ani nie dofinansowywała tej nagrody.
   
 23. Biorąc udział w losowaniu nagród, zwycięzca udziela promotorowi zgody na wykorzystanie jego nazwy i wizerunku do celów reklamowych i przyszłych promocji bez dodatkowego wynagrodzenia (z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione).
   
 24. Konkurs podlega prawu duńskiemu, a duńskie sądy mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami z nim związanymi.
   
 25. Decyzja organizatora jest ostateczna i żadna korespondencja nie będzie prowadzona.
   
 26. Udział w konkursie potwierdza, że ​​uczestnicy przeczytali, zrozumieli i wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.