Najważniejsze daty

Przed wyjazdem na niezpomniane wakacje na Węgrzech, warto dowiedzieć się nieco o historii tego kraju. Oto kilka ciekawych dat:

 • 986 - grabież ziemi przez plemiona przybywające ze wschodu
 • 997 – 1038 król Stefan I Święty – pierwszy król Węgier
 • 1241/1242 - najazdy Mongołów
 • 1368 – 1437 – Zygmunt Luksemburski – rozwój państwa korporacyjnego
 • 1370 – Unia królestw Węgier i Polski
 • 1448 – 1490 bitwa z Osmanami; zdobycie Wiednia
 • 1514 – wojna chłopska
 • 1526 – węgierska armia w bitwie pod Mohács ponosi druzgocącą klęskę; kraj zostaje podzielony na trzy części: zachód należy do Habsburgów, wschód do księcia Siedmiogrodu a środkowa część kraju do Turków!
 • 1541 – 1686 – rządy Turków w Imperium Osmańskim; Buda jest miastem graniczącym od zachodu
 • 1686 – odzyskanie miast Buda i Pest przez oddziały księcia Eugeniusza Sabuadzkiego; Habsburgowie opanowali Węgry

Budapeszt

 • 1703 – 1711 – wojna o niepodleglość w Siedmiogrodzie
 • 1836 – język węgierski zostaje utanowiony językiem urzędowym
 • 1848/1849 – rewolucja prowadząca do proklamacji niepodległości
 • 1867 - Pest jest siedzibą w monarchii austryjacko- węgierskiej
 • 1916 – cesarz Karol I z Habsburgów był ostatnim wegierskim królem Węgier
 • 1918 – rewolucja obywatelsko-demokratyczna; proklamacja republiki
 • 1920 – traktat w Trianon: Węgry tracą dwie trzecie swojego terytorium i jedną trzecią swoich obywateli
 • 1938 – pierwsze wiedeńskie porozumienie: powrót na terytoria zamieszkałych przez Węgrów na Słowacji
 • 1940 – drugie wiedeńskie porozumienie: część Siedmiogrodu przyłączona do Węgier
 • 1941 – Węgry wypowiadają wojnę Sowietą
 • 1944 – okupacja Budapesztu przez oddziały niemieckie; rząd tymczasowy wypowiada wojnę Niemcom
 • 1945- zdobycie Węgier przez Armię Czerwoną
 • 1949 - 20. sierpnia (dzień świętego Stefana):ogłoszenie Konstytucji węgierskiej Republiki Ludowej
 • 1956 - 23.październik: Węgierkie Powstanie, które kończy się 4. listopada krwawo stłumione przez oddziały Sowieckie
 • 1957 – 1989 - Socjalistyczna Republika Ludowa z systemem jednopartyjnym
 • 1989 - 11. wrzesień: Węgry otwierają swoje granice dla Niemców z DDR; 23. październik: proklamacja Republiki – koniec Węgierskiej Republiki Ludowej
 • 1990 - 6. listopad: Węgry przystępują do Rady Europy; pierwsze wolne wybory
 • 1991 – wycofanie się Węgier z Układu Warszawskiego; 19. czerwiec: wycofanie Armii Czerwonej
 • 1999 - 12. marzec: wstąpienie Węgier do NATO
 • 2004 - 1. maj: wstąpienie Węgier do Unii Europejskiej