Kilka słów o historii Grecji:

 • 509 - 507 p. Chr. Reformy Kleistenesa doprowadzają do rozłamu antycznej demokracji. Do tego czasu Ateny i Sparta były centami hellenizmu.
 • 500 - 479 p. Chr. Po udanej obronie perskiej inwazji Ateny stały się dominującą potęgą morską.
 • od 461 p. Chr. Demokratyczne reformy pod rządami Periklesa. Budowa Partenonu i innych budowli na Akropolu. Szczyt greckiej filozofii i tragedii.
 • 334 p. Chr. Kampania perska Aleksandra Wielkiego. Ekspansja języka greckiego i greckiej kultury na podbite obszary.
 • 146 p. Chr. Imperium Rzymskie włącza całą Grecję, jako Prowincję Macedonii, pod swoje panowanie.
 • 395 Rozdział Imperium Rzymskiego na Imperium ZAchodniorzymskie i Wschodniorzymskie. Grecja trafie do Imperium Wschodniorzymskiego z jego nową stolicą w Konstantynopolu. Początek okresu bizantyjskiego.
 • 600 - 1100 Najazd Słowian, Arabów i Normanów na Imperium Wschodniorzymskiego.
 • 1453 Po zdobyciu Konstantynopolu przez Turcję, Imperium Bizantyjskie trafia pod panowanie Turcji na prawie czterysta lat. Grecy mogli zachować własną narodowość i język. Przeważająca część wierna była kościołowi prawosławnemu.
 • 1821 Początek greckiej walki o wyzwolenie. Po wielu nieudanych powstaniach w końcu udało się odzyskać wolność.
 • 1830 Zgodnie z Londyńskim Protokołem powołane zostaje niezależne, greckie królestwo. Obejmowało obszar jednej trzeciej dzisiejszej Grecji.
 • 1832 - 1862 Okres rządów króla Otto z rodu Wittelsbach przynosi problemy polityczne.
 • 1864, 1881 Grecja dostaje Wyspy Jońskie i poprzez Kongres Berliński Tesalię.
 • 1896 Pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Atenach w czasach nowożytnych.
 • 1910 Eleftherios Venizelos zostaje premierem na kolejne 20 lat. Dzięki jego nowoczesnej polityce Grecja doświadcza dużego wzrostu.
 • 1912/13 W Wojnie Bałkańskiej podbite zostają Epirus, Macedonia, Kreta i wyspy wschodnio – egejskie.

Grecja

 • 1920 Pokój w Sèvres, zdobycie Tracji i obszaru wokół Smyrny.
 • 1922 Próba przywrócenia Bizancjum (Megali Idea) i zdobycia Azji Mniejszej zakończyła się klęską armii greckiej i kolejnym pogromem ludności helleńskiej. Wymiana ludności między Grecją a Turcją (pokój w Lozannie 1923).
 • 1936 Premier Ioannis Metaxas wprowadza rządy dyktatorskie.
 • 1940 Włoski atak na Grecję został zablokowany (1. Zwycięstwo aliantów w Europie).
 • 1941 - 1944 Klęska militarna Włoch doprowadziła do zajęcia Grecji przez niemieckie siły zbrojne, wiele ofiar pośród ludności cywilnej.
 • Do 1949 Auf Befreiung folgt Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und der aus dem Exil zurückgekehrten Regierung.
 • 1952 Grecja dołącza do NATO.
 • 1955 - 1963 Wzrost gospodarczy pod rządami K. Karamanlis i pod liberalno – konserwatywną NEA DIMOKRATIA.
 • 1963 - 1965 centro – lewicowy ruch Unia Cebtrum G. Papandreou wygrywa wybory, silny wpływ rodziny królewskiej i konserwatystów w państwie i wojsku.
 • 1967 powtórne zwycięstwo wyborcze Papandreou doprowadza do przewrotu grupy pułkowników i do dyktatury militarnej.
 • 1974 Junta wspiera zamach na Cyprze. Inwazja turecka prowadzi do upadku junty; Przywrócenie demokracji pod rządami MP Karamanlisa. Zniesienie monarchii zostaje potwierdzone przez referendum.
 • 1981 Grecja przystępuje, jako dziesiąty kraj partnerski do Wspólnoty Europejskiej (dzisiejsza Unia Europejska). Zwycięstwo wyborcze A. Papandreous socjaldemokratyczny PASOK
 • 1990 - 1993 Odnowiiona rząd NEA DIMOKRATIA, od 1993 odnowiony PASOK pod rządami A. Papandreou, od 1996 pod rządami K. Simitis.
 • 2001 Grecja przystępuje do strefy EURO.
 • Marzec 2004 Zwycięstwo wyborcze Kostasa Karamanlis' NEA DIMOKRATIA.
 • Sierpień / Wrzesień 2004 Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Atenach.